Bestemmingswijziging

Wellicht heeft u een woning maar loopt u tegen beperkingen aan van het bestemmingsplan. Wellicht woont u in een "Agrarische Bedrijfswoning" en is het wenselijk de bestemming te wijzigen naar "Wonen". In een aantal gevallen is deze of een andere bestemmingswijziging mogelijk. Of er ook bij u mogelijkheden zijn, hangt af van uw situatie.

De eerste stap is om te kijken of uw wensen planologisch in het door de gemeente gevoerde beleid passen of passend zijn te maken. Wij kennen de weg en spelregels en kunnen dit op relatief korte termijn voor u uitzoeken.

Naast het beleid van de gemeente, komen mogelijk nog een aantal andere onderwerpen kijken, hierbij moet u denken aan geluidsonderzoek, flora en fauna, archeologie etc. Vollebregt-Barten Wonen kan deze situatie voor u in kaart brengen en uw mogelijkheden inschatten. Vanzelfsprekend kunnen wij dit hele traject voor u in kaart brengen en begeleiden.

Wij helpen u graag uw wensen te verwezenlijken.